יום א'  מתנ''ס בית הכרם (בית הספר זיו) משעה 15:30 עד שעה 16:30 

יום א'  מתנ''ס ארמון הנציב  ליד קאנטרי החדש משעה 17:00 עד 18:00

יום א' גן סאקר בנים בלבד 19:00 עד 20:00

יום ב' רחביה בית הספר גימנסיה 17:30עד 18:30

יום ג' בית הספר רמות משעה 14:00 עד 16:00

יום ג' גן סאקר 19:00 עד 20:30

יום ג' גן סאקר 20:30 עד 23:00 בוגרים בלבד

  יום ד' מתנ''ס בקעה בית הספר אפרתה 15:00 עד 16:00

יום ד' גבעת מרדכי 17:30 עד 18:30 בנות בלבד

יום ה' ישוב בית זית 16:00 עד 17:30

יום ו' פסגת זאב 14:00 עד 15:00 כיתוב א'-ב' וגן חובה